За цим Договором одна Сторона, надалі «Продавець», з одного боку, і будь-яка особа, що прийняла умови даного Договору публічної оферти, надалі «Покупець», з іншого боку, далі разом Сторони, уклали даний Договір, адресований необмеженому колу осіб, що є  публічною офертою (пропозицією) Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, асортимент та детальна інформація про які міститься на сайті: https://bezcaxapa.com.ua (далі – Інтернет-сайт).

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний Договір купівлі-продажу Товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на сайті Продавця.
  1. Адміністрація Інтернет-сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору. Нові або змінені умови Договору стають дійсними після розміщення їх на Інтернет-сайті. Момент повідомлення Покупців про нові або змінені умови співпадає з моментом розміщення цих умов на Інтернет-сайті.
 2. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  1. У цьому Договорі, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають наступне значення:
 3. «Товар» – продукти харчування, страви та напої, які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на Інтернет-сайті, алкогольні напої, за цінами згідно затверджених прейскурантів ресторанів, що реалізуються Покупцю у ресторанах Продавця з доставкою.
 4. «Інтернет-сайт» – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для представлення або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди, що знаходиться за URL-адресою: https://bezcaxapa.com.ua
 5. «Покупець» – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент укладення Договору виповнилось 18 років і яка, на підставі укладеного із Продавцем Договору публічної оферти, придбає товари та отримує послуги і оплачує їх.
 6. «Продавець» – Фізична особа-підприємець Бордіян Станіслав Марінович (м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 9а).
 7. «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.
 8. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1.  Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених даним Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар та сплатити за нього кошти.
  1.  Цей Договір регулює купівлю-продаж Товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

– добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

– самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

– оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

– обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.